Úvod

Zdeněk Hajný

PhDr. Ing. Zdeněk Hajný

český malíř, grafik, psycholog
Dlouhodobě se zabýval psychologickou problematikou tvořivosti v umění, multimediálním působením umění, psychotronickými, mezilidskými fenomény tvůrčího projevu a v roce 1994 založil Galerii Cesty ke světlu.

Jeho díla se po dlouhá léta stávají těžištěm desítek samostatných i kolektivních výstav nejen v České republice ale i zahraničí. Mnohé z obrazů jsou součástí multimediálních pořadů našich umělců i zahraničních – za jeden z těch významných je považován pořad „Starvoice“, jež se stal předmětem světového turné známé japonské pěvkyně a skladatelky Yoshié Ichige.

Obrazy Zdeňka Hajného jsou užity v řadě publikací, encyklopedií, učebnic, filmových, televizních zpracování i v rámci mnohých projektů a programů zpřístupněných veřejnosti na DVD a CD. V neposlední řadě získal různá prestižní ocenění, dále na Slovensku a na Moravě mu byla roku 2011, 2012, 2013 a 2014 udělena čestná občanství.

Aktuality

Zdeněk Hajný - Životopis - 2002

Účastnil se společných výstav v zámecké galerii Chagall v Karviné, v Hustopečích u Brna, v Kongresovém centru v Praze, ve Zlíně, v Litoměřicích, v galerii Baset v Kutné Hoře. Vytvořil klapku pro dobročinnou dražbu mezinárodního filmového festivalu ve Zlíně.
Poskytl svůj obraz do aukce obrazů pro postižené povodní v Litoměřicích. Program Starvoice s obrazy Z.H. pokračoval v Baden-Badenu a poté na filmovém festivalu Midem v Cannes. K desetiletí každoroční edice kalendářů s reprodukcemi obrazů Z. Hajného vyšel v nakladatelství BBart jubilejní kalendář na rok 2003 s texty Karla Funka a stolní kalendář Zdeněk Hajný – „Cesty ke světlu“, s citáty z duchovní literatury. Oltářní fresku s použitím obrazu Z.Hajného „Betlémská krajina V“ realizovali slovenští výtvarníci Stanislav Krivda a Dušan Muránský v ekumenickém kostele sv. Cyrila a Metoděje v Malém Krtíši na Slovensku.

V galerii Cesty ke světlu byl realizován nový projekt „Tepající srdce“, umělecký artefakt ve tvaru srdce z granátů a křišťálu, symbol universálního řádu, umožňující přenos srdeční frekvence diváka do tohoto díla s možnostmi artterapeutických účinků.


Zdeněk Hajný - Životopis - 2003

Galerie byla rozšířena o unikátní prostory tvořené kombinací vitrážových objektů a hvězdných symbolů z polodrahokamů, vytvářejících střídáním přirozeného a umělého osvětlení nekonečné proměny pro oko a duši diváka.
Program Starvoice s obrazy Z.H. se konal ve Vídni v hotelu Schönbrunn. Pro dobročinnou aukci MFF ve Zlíně vytvořil klapku. Účastnil se výstav „Znojemský hrozen“ ve Znojmě, měl samostatnou výstavu v Zichyho paláci v Bratislavě a v galerii Portheimka v Praze.
Vytvořil návrh fresky na stropní klenbu a spolupracoval při realizaci této klenby v barokním římskokatolickém kostele v Balassagyarmatu v Maďarsku.


Zdeněk Hajný - Životopis - 2004

Vytvořil „klapku“ do dobročinné dražby MFF klapek ve Zlíně. Vystavoval v Parlamentu ČR. Konal se koncert Yoshié Ichige s obrazy Z.H. na zámku Belveder ve Vídni. Instaloval obraz „Sluneční brána“, olej na skle v kombinaci s polodrahokamy, jako část světelně proměňující se meditační stěny Ekologického domu v Úněticích u Prahy.

Ve spolupráci s lékaři chystá artterapeutický projekt přímých proměn obrazových kompozic v interakci s psychikou diváka „Pověz mi zrcadlo – Labyrint světa a ráj srdce“ – pocta odkazu J.A.Komenského. V nakladatelství BBart od autora Eduarda Škody vyšla monografie Zdeněk Hajný. Spolupracoval na benefičním koncertu „Podej pac“ s Nadací na ochranu zvířat. ČT uvedla pořady „Sváteční slovo“ s promluvou Z.Hajného a „Vánoční koncert ze Senátu“ s obrazy Z.H. v režii Stanislava Vaňka.


Zdeněk Hajný - Životopis - 2005

Dvanáctým rokem vyšel kalendář na rok 2006 s reprodukcemi obrazů Z.Hajného s texty Karla Funka a stolní kalendář Z. Hajný. Konaly se samostatné výstavy na Univerzitě v Nancy ve Francii a v galerii DOXA na zámku v Českém Krumlově. 2.září 2005 udělila Z.Hajnému světovou cenu Salvadora Dalího ALLIANCE SALVADORA DALÍ INTERNATIONAL na slavnostním obřadu v Galerii Miro – kostele sv.Rocha na Strahovském nádvoří v Praze 6. Světová cena Salvadora Dalího.

Obrázky: 2


Zdeněk Hajný - Životopis - 2006

Konala se samostatná výstava v Lomnici nad Popelkou a kolektivní výstava na Czech Art Festivalu v Českých Budějovicích. Na výstavě evropské Trienale netradiční a avantgardní grafiky „VI. PRAHA GRAPHIC 2006“ byla Z. Hajnému Sdružením českých grafiků „František Kupka“ udělena hlavní cena.

Muzeum regionu Valašsko a Nadace Masarykova gymnázia ve Vsetíně uspořádaly k životnímu jubileu Z. Hajného výstavu „Okno domů“. Expozice byla vystavena v Mramorovém sále vsetínského zámku. Nadaci Masarykova gymnázia věnoval Z.H. obraz „Okno domů“.

Pražská Laterna magica po dvanácti letech znovu přivítala multimediální pořad Starvoice, s kterým vystupovala japonská pěvkyně Yoshié Ichige spolu s obrazy Z.H. Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se s úspěchem konal benefiční koncert „Barvy ohně, tóny země“ s rakouským houslovým virtuózem Toni Strickerem s vizualizací obrazů Z.H. U příležitosti pietního vzpomenutí události 11.září 2001 – 5.výročí teroristických útoků na New York, byla rovněž ve Smetanově síni Obecního domu uvedena světová premiéra „Missa Ekumenica“ s hudbou J.Vogela, v provedení Českého symfoniského orchestru a smíšených sborů, v režii a vizualizaci Z.Čechové a použitím obrazů Z.H.


Zdeněk Hajný - Životopis - 2007

Projekce s obrazy Z.H. byla součástí programu k 415.výročí narození J.A.Komenského s názvem „Via Lucis“ a též koncertu dánského hudebníka Franka Lorentzena a mistra alikvotního zpěvu Wolfganga Sause v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště. Na knižním veletrhu LIBRI 2007 na výstavišti v Olomouci předal ředitel Výstaviště Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc. v soutěži „KNIHA LIBRI 2007“ Čestné uznání Nakladatelství Bonaventura za knihu, bibliofilii „O CESTÁCH KE SVĚTLU“ s grafikou (suchá jehla) Zdeňka Hajného, básněmi Eduarda P. Martina a úvodní esejí Karla Funka. Kniha „O cestách ke světlu“ byla za účasti autorů slavnostně uvedena v Památníku národního písemnictví v sále Boženy Němcové ředitelem Vladimírem Benešem z nakladatelství Bonaventura s přednesem Hany Benešové a hudebním doprovodem Josefa Krčka.

V červnu se konala v rámci Česko-německého kulturního jara v pražském Karolínu výstava „Na cestě přirozenosti“, kde Z.Hajný vystavoval grafiky z poslední doby a poprvé vystavoval rytiny a kresby do kamene, jehož stáří se odhaduje na cca 600 milionů let.

Obrázky: 4


Zdeněk Hajný - Životopis - 2008

Galerie byla rozšířena o nový unikátní prostor, kde po čtyřech letech dokončil vícerozměrnou interaktivní kompozici „Labyrint světa a ráj srdce – pocta J.A.Komenskému“, záštitu převzal primátor Prahy MUDr.Pavel Bém a starosta Dalibor Mlejnský z MČ Prahy 11. Patrony projektu se stali: Josef Fousek, Vojtěch Jasný, Zdeněk Miler, Štěpán Rak, Alfred Strejček. Prostor je tvořen kombinací vícerozměrových a transparentních obrazů a kompozic z drahých kamenů a zrcadel, které jsou v neustálé dějové proměně, včetně možnosti přímé emoční interakce s vnímajícím a prožívajícím divákem.
Mezi významné aktivity patří spolupráce s Jiřím Zuskou na vytvořeni nové expozice „Vesmírné laguny“, která byla otevřena v říjnu 2008 v Mořském světě na pražském Výstavišti v Holešovicích. V pražském kostele u sv.Salvátora se konal benefiční koncert Lenky Filipové „Svět modrých andělů“ s projekcí filmové umělecké koláže obrazů Z.H. vytvořené spolu se Steve Lichtagem, kde vystoupilo i mnoho dalších umělců. Od března do září proběhla výstava grafik a obrazů s drahými kameny Z.H. v Nationalpark Thayatal v Rakousku.
V Palais Ferstel ve Vídni se konal koncert Starvoice “Ballett und Musikabend“ Yoshié Ichige s videoanimací Z.H.

Obrázky: 1


Důležité události

Výstava obrazů Zdeňka Hajného ve Velké Bíteši od 15.5. do26.5.2017

V Kulturním klubu města Velká Bíteš se bude konat od 15.května do 26. května mimořádná výstava obrazů Zdeňka Hajného. Vernisáž bude v 17hod. kde kromě osobností města Velká Bíteš výstavu zahájí Ema Hajná, malíř a kurátor Galerie Cesty ke světlu Martin Šrámek
a audiovizuální projekce Vesmírná píseň. Těšíme se na Vás! EH

Obrázky: 1


Obec Hovězí udělila Zdeňku Hajnému čestné občanství

Dne 3. května 2014 bylo zastupitelstvem obce Hovězí Zdeňku Hajnému in memoriam uděleno čestné občanství za obětavou práci a šíření dobrého jména obce.

Obrázky: 1


Zdeněk Hajný v TV Noe - Jak potkávat svět

Pozvání Jiřího Pavlici přijal český malíř, grafik a psycholog Ing. PhDr. Zdeněk Hajný.

Dlouhodobě se zabýval psychologickou problematikou tvořivosti v umění, multimediálním působením umění, psychotronickými, mezilidskými fenomény tvůrčího projevu a v roce 1994 založil Galerii Cesty ke světlu.

Pořad byl odvysílán ve čtvrtek 7. listopadu 2013 ve 20:00 hodin.

Povídání doprovázely krásné písně Hany a Jiřího Rakušanových.

Video ke zhlédnutí ZDE

Obrázky: 1


David Young, známý americký hudebník a producent zhlédl galerii

V neděli 23/9/2013 navštívil galerii David Young, v USA známá osobnost hudebního světa, hudebník, skladatel a producent. Jak mě našel, nevím, každopádně to bylo milé setkání i v nabídce spolupráce. Přál by si propojit na koncertech svoji hudbu s mými obrazy. Necháme se překvapit!

Obrázky: 2


Návštěva Dr. Raymonda Moodyho v Galerii 2010

Dne 1. září 2010 při svojí návštěvě České republiky po téměř 20 letech
se uskutečnilo přátelské setkání Zdeňka Hajného se světoznámým Dr. Raymondem Moodym, autorem bestselleru ŽIVOT PO ŽIVOTĚ.

Obrázky: 9


Virtuální prohlídka
Zobrazit vituální prohlídku »
Kalendáře 2019
Více »
Doporučujeme

Pořady Ády Innemana od února do června

Na žádané pořady Ády Innemana si můžete rezervovat datum i vstupenky dopředu.
Další pořad bude hned ve středu 13. března

Více »

Magické světy v kolážích Bronislavy Volkové 7/3 až 5/5/ 2019

Od 7. března do 5. května se mohou návštěvníci těšit na
výstavu koláží s názvem „Magické světy“
které představí BRONISLAVA VOLKOVÁ Její díla obsahují jak starší, tak nové práce charakteristické pro autorčino surrealistické zaměření.

Více »

Vzdálené dimenze 2019 Společná výstava v galerii 10.1.až 3.3.2019

Od 10. ledna do 3. března 2019
se koná výstava obrazů a plastik z cyklu fantaskního a transcendentálního realismu
„ Vzdálené dimenze 2019“
vystavují
ZDENĚK HAJNÝ, JOSEF BALEK, TOMÁŠ BOSAMBO, JIŘÍ GENZER,
MONTI KUBRIK, MARTIM ŠRÁMEK, VÁCLAV ŠVEJCAR,
MIRO VAJDA, DALIBOR VAJNAR

Více »

Odběr novinek

Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat aktuální informace.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.