Jana Hrušková výstava obrazů "Barevné meditace nad míjejícím časem" od 27.2. až 29.4.2018

Srdečně zveme na výstavu domažlické malířky Jany Hruškové.
Výstava potrvá do konce dubna
Těšíme se na Vás

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.