Časopis Spirit

Časopis Spirit napsal:

Snad všem budou povědomá latinská slova „Fiat lux“, což znamená „Budiž světlo“. Je to citát z latinské Bible, kniha Genesis, v níž je popsáno stvoření světa, jež světlem začalo.

Ovšem jakkoli se traduje, že světlo je základem všeho, je v současném světě mnoho lidí, kteří mají pocit, že se potácejí v temnotách. Toužíme po klidu a harmonii, rádi bychom se v nekonečném a každodenním shonu a chvatu na chvíli zastavili. Většina z nás něco hledá, ne všichni si uvědomí, že nejspíš své vlastní JÁ. A někdy se o tomto našem hledání hovoří jako o pouti ke světlu. Ať už jste na této cestě, nebo ji teprve hledáte, může vám pomoci a mnohé napovědět Galerie cesty ke světlu českého malíře, grafika a psychologa Ing. PhDr. Zdeňka Hajného. Galerii založil a otevřel v Praze v roce 1994 (kmotrem byl tehdy americký spisovatel, pastor, filozof, učitel, zpěvák a malíř Robert Fulghum) a postupně ji nadále úspěšně rozšiřuje.

Proč Galerie cesty ke světlu?

Právě světlo je alfou a omegou prožitků na tomto takřka magickém místě. Díky proměnám světla jednotlivé obrazy přímo před očima návštěvníků ožívají. Tentýž obraz ve vás vyvolá pokaždé jiný dojem, pocit.

Multimediální umění

Galerie ale není jen výstavní síní, jako taková je výsledkem skloubení umělecké tvorby s multimediální sférou, psychotronickými a mezilidskými fenomény. Zdaleka tu tedy nejde jen o obrazy. Realizuje se zde například projekt „přímého přenosu z krajiny srdce“, tepajícího srdce z granátu a křišťálu, symbolu univerzálního kosmického řádu, jež umožňuje zajímavou interakci s divákem. Ten si na svůj prst připevní snímač neurovegetativních změn, jenž reaguje na tlukot jeho vlastního srdce. A pokud dokáže zklidnit své myšlenky, naladí se na vesmírné sféry… Součástí galerie jsou rovněž prostory tvořené kombinací vitrážových objektů a hvězdných symbolů z polodrahokamů, vytvářejících střídáním přirozeného a umělého osvětlení nekonečné proměny pro oko i duši člověka, kde se nad vámi jakoby otevírá hlubina temné oblohy se zářícími krystaly jako hvězdami – zkrátka Křištálový vesmír. Dalším neobvyklým projektem, který se těší velkému zájmu odborníků i veřejnosti, je „Labyrint světa a ráj srdce“. Ten symbolizuje ideu J. A. Komenského o dávném směřování člověka od chaosu světa k řádu vesmíru a nalezení smyslu poutníka na jeho cestě životem – ke Světlu. Prostor je tvořen kombinací vícerozměrových a transparentních obrazů a kompozic z drahých kamenů a zrcadel, které jsou v neustálé dějové proměně včetně možnosti přímé emoční interakce s vnímajícím a prožívajícím divákem. Ten opět na prst dostane snímač neurovegetativních změn, jenž reaguje podle jeho vnitřního naladění, emocí a v závislosti na nich se mění barva zářícího krystalu záhnědy, který symbolizuje srdce. Světovým unikátem pak je projekt „Proměny vesmíru – Vytvoř si svůj vesmír“. Jde o slovem a harmonizačně-meditační hudbou podbarvenou a počítačově propojenou projekci obrazů Zdeňka Hajného s fotografiemi struktur krystalů a snímky mlhovin a dalších úžasných vesmírných útvarů pořízených Hubbleovým teleskopem NASA. Přitom si zde každý návštěvník může vytvořit osobní mystický obraz. Přes počítač si vybere libovolný snímek a dotvořit ho dle vlastní fantazie, aniž by musel být znalcem výtvarných technik. Galerie navíc nabízí i řadu přednášek – jak pro terapeuty a jiné odborníky, kteří si zde vyměňují znalosti a zkušenosti, tak pro širokou veřejnost. Tématické spektrum je velmi široké – od japonského horoskopu KIGAKU, přes I-Ting, setkání s havajskými léčiteli a havajskou filozofií či různé směry spirituálního vývoje, až po přednášky o holistické medicíně či zdravé výživě atd.

Poslání Galerie

Galerii lze v podstatě považovat za novodobý sakrální prostor se základní křesťanskou orientací, vytváří prostředí vhodné k duševní i duchovní regeneraci a harmonii. Uchvátila mnohé známé osobnosti činné v oblasti vědy, kultury i umění. Psycholog, lékař a spisovatel Raymond Moody po své návštěvě roku 2010 zanechal v knize hostů tento zápis: „Už od svých sedmi let toužím létat mezi vzdálenými světy v širém vesmíru. Představa kosmického letu pro mě odjakživa znamenala hluboké duchovní dobrodružství nespoutané hmotným prostorem. Stejně tak jsem se dlouho snažil si představit, jaké to asi je, takový zážitek v bodu smrti z pohledu pacientů, kteří mi o nich vyprávějí. Má návštěva obdivuhodné galerie je tím nejbližším pozemským prožitkem, s jakým jsem se kdy setkal, vedle obou zmíněných druhů duchovního hledání. Díky, že jste vytvořil galerii tak skvělou. Když jsem se tudy procházel, vybavila se mi Kantova moudrá slova: Existují dvě věci, které mě udivují a naplňují úžasem: hvězdná obloha nad námi a mravní zákon v nás! U Vás v galerii jsem cítil, že Vy jste to nebe snesl na zem a ducha povznesl k nebesům.“

Sám Ing. PhDr. Zdeněk Hajný je přesvědčen, že každý člověk v sobě má smysl pro krásu a měl by ji dále pěstovat a rozvíjet. Proč? Umožňuje nám žít harmonický a vnitřně bohatý život, pomáhá objevovat náš vlastní vnitřní svět, vzbuzuje v nás touhu plně žít, vybízí nás snít, klade nám otázky po smyslu života a přispívá k naší regeneraci. Pomáhá nám nalézat něco, co potřebujeme k tomu, aby náš život dostal vyšší dimenzi…
(zem)

Zdroj: Časopis Spirit

Virtuální prohlídka
Zobrazit vituální prohlídku »
Kalendáře 2023
Více »
Doporučujeme

Sudý týden 22 od 30.5 do 3.6. bude zavřeno

Vážení návštěvníci,
moc se vám omlouvám, z důvodu nemoci bude
Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného

v úterý 30.5, 31.5, 1–3.6. 2023 ZAVŘENA
pořad 31.5 večer se konat bude!!!

Děkuji za pochopení
S úctou Ema Hajná

Více »

Změna datumu Pořadu Ady Innemana

POZOR ZMĚNA DATUMU pořadu ing. Ády Innemana
pořad dne 14.6. se přesouvá na
středu 31.května v 19h
Bohužel, 14.6 se žádný pořad nekoná
Srdečně zveme a samozřejmě bude milé,
když galerii zachováte přízeň a navštívíte galerii i po prázdninách
srdečně EH

Více »

Otevření galerie od února 2023

Vážení návštěvníci, přátelé
je mně líto, omlouvám se vám,
že z důvodu personálně-ekonomických
omezuji provoz
Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného

Prozatím bude otevřeno:
v sudé týdny
úterý až sobota
od 14 do 18 hod.

o prázdninách v červenci bude ZAVŘENO

vstupné: dospělí 145,– Kč, senioři a děti 90,– Kč,
zdarma ZP, ZTP, ZTP-P

tel: +420 736 609 641
ema-hajna@cestykesvetlu.cz
www.zdenekhajny.com

Děkuji za pochopení
S úctou Ema Hajná

Více »

Odběr novinek

Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat aktuální informace.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.