Galerie

Otevírací hodiny:

  • pondělí: zavřeno
  • úterý – neděle: 14:00–19:00

Vstupné do Galerie:

  • dospělí: 90 Kč
  • děti a senioři: 50 Kč
  • ZP, ZTP, ZTP-P: zdarma

Ceny vstupenek na pořady 90 až 250 Kč v předprodeji v pokladně Galerie.

email: galerie@cestykesvetlu.cz

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.