Zdeněk Hajný

„Jsem přesvědčen, že smysl pro krásu získáváme proto, abychom mohli žít harmonický a vnitřně bohatý život. Malířské dílo nám pomáhá objevovat náš vlastní vnitřní svět, vzbuzuje v nás touhu plně žít, vybízí nás snít, klade nám otázky po smyslu života a přispívá k naší regeneraci. Pomáhá nám nalézat něco, co potřebujeme k tomu, aby náš život dostal vyšší dimenzi.“

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.