Introverze - 4684

Autor: Zdeněk Hajný

Reprodukce
Evidenční číslo: 4684
Velikost obrazu: 41×48,5 cm
Tloušťka rámu: 4 cm
Cena: 2.950-Kč

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.