Vita aeterna - 4557 P kompozice

Autor: Zdeněk Hajný

Faksimile – limitovaný autorský tisk, plátno
Evidenční číslo: 4557 P kompozice
Velikost obrazu: 28,5×31,5cm
Tloušťka rámu: 4,5cm
Cena: 3.200,–Kč

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.