1997

„Kostel vidíte, když přijíždíte k Hustopečům z kterékoliv strany, pozdraví vás dvě věže. Věž radniční a věž kostela. Ta první zpřítomňuje správu města, a ta druhá nám dává duchovní orientaci, smysl a cíl života. …kostel je především domem modlitby, místem rozhovoru mezi člověkem a Bohem, kde se člověk nesetkává jen se Stvořitelem, ale především s Bohem, který je láska. Je srdcem, které umožňuje chod a existenci celého organizmu.“
Z publikace: Hustopeče, církevní památky sv. 22., volně z předmluvy děkana P. Václava Fišera

Hustopeče byly jako městečko založeny někdy před r. 1303 spolu se zdejším farním kostelem. Gotický kostel, jehož věž se tyčila do výše 76 m stával do r. 1961 – do doby, než byl demolován lidskou zlobou.
Jeden ze základních kamenů nového kostela posvětil papež Jan Pavel II. při první návštěvě u nás v r. 1990. Dle návrhu brněnského malíře a výtvarníka Ludvíka Koleka se tento římskokatolický kostel začal stavět v r. 1992. Na výzdobě kostela se podílela řada restaurátorů a umělců např. umělci ze skupiny Cesty ke světlu J. Š. Fiala, M. Eremiášová, J. Kristofori. V r. 1997 zde Z. H. instaloval obraz „Nanebevstoupení“. Na věži kostela pod křížem je na návrh P. V. Fišera umístěna koruna svatováclavská, abychom si uvědomili tisíciletou křesťanskou tradici našeho národa. Sv. Václav je pak výrazná postava na počátku našich dějin, která by měla udávat směr životní cesty národa. Projekt si zaslouží obdiv i proto, že v podzemí kostela je vybudováno zázemí pro duchovní výchovu života mládeže a obyvatel Hustopečí. Kaple, společenská místnost sloužící jako jídelna, divadlo, fitness, místnost pro nácvik hry na různé hudební nástroje, i místnost na přespání. Úctu si zaslouží P. Václav Fišer, který dlouhá léta působí v této farnosti a vychovává vztahy dětí a veřejnosti v nejen v zájmu duchovních křesťanských tradic.

Virtuální prohlídka
Zobrazit vituální prohlídku »
Kalendáře 2024
Více »
Doporučujeme

1-5-2024 Mimořádně WORKSHOP Rev. Billa McDonalda

Srdečně zveme na mimořádný, jedinečný workshop
Mystika. Duchovního učitele Kriiiya Yogy. Spisovatele a oceňovaného básníka
Válečného veterána z Vietnamu. Duchovního léčitele.
****Reverenda Billa McDonalda****
Sebeléčení ducha, mysli a těla. Kombinace yogové a hawaiské techniky.
Duchovní praxe a spolupráce s Bohem
v příbězích z reálného života.

****1.května 2024 od 9:30 až 13:30hod****
Vstupné dobrovolné, REZERVACE NUTNÁ
Počet míst je omezen na 30. POUZE na emailu: kriyayogacz@gmail.com,
KONTAKTNÍ OSOBA LUCIE KOŘÍNKOVÁ. DO PŘEDMĚTU NAPIŠTE „BILL GALERIE“, DÁLE VAŠE JMÉNO A POČET MÍST. KDYBYSTE SI TO ROZMYSLELI,PROSÍM OKAMŽITĚ REZERVACI ZRUŠTE. Děkujeme.

Reverend Bill McDonald (shalaplzen.cz)
Beseda s Reverendem Billem McDonaldem :: Čajovna Cherubín (cajovnacheru­bin.cz)

Více »

Pořady na květen 2024

A je tu Květen se zajímavými pořady

Více »

Pořady na duben 2024

Ráda bych vás pozvala na jarní pořady v galerii

Více »

Odběr novinek

Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat aktuální informace.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.