Poslední slova Zdeňka Hajného

"Raději bych nic nepsal, ale jelikož vím, že mnoho z vás čeká na mé sdělení, věnujte mi prosím pár chvil. Tím podstatným je, že není ničeho významnějšího než přístup léčitele, Ježíše Krista – jeho přístup k nemocnému, a to při vší úctě ke všem dalším pokusům lékařů a léčitelů. A proto mu děkuji za uzdravení, které mi poskytl v posledních dnech mé cesty k němu. Děkuji Ti, Bože, že jsem se mohl s Tebou denně potkávat na Tvé stanici Země. Tato setkávání pro mě jsou tou nejvyšší konstantou na mé cestě k Tobě.

Přál bych si a vkládám do rukou svých blízkých, mnoha přátel, osobností, aby to, o co jsem se celý život snažil nejen já, poselství světla a naděje, se stalo pokračujícím odkazem v Galerii Cesty ke světlu.

S mým vzácným přítelem Davidem Youngem jsme se dohodli, že část této produkce věnujeme potřebným na celém světě zdarma. Jeho dílo je mimořádných kvalit a je pro mne velkou ctí, že s ním mohu spolupracovat. Ať vám dílo pomáhá ve vašem hledání k trvalému účinku na Zemi i v kosmu, milí přátelé. Jsem s vámi a přeji vám hlubokou a trvalou lásku. Navzájem a hlavně těm nejpotřebnějším, kteří byli rovněž stvořeni. V díle Stvořitele zůstávám s vámi v naději těch nejkrásnějších vizí, které nás ještě čekají."


Milý Zdeňku,
budeme se snažit Tvůj odkaz co nejlépe naplňovat a věříme, že i věrní příznivci Tvých obrazů a idejí budou pokračovat s námi.

Virtuální prohlídka
Zobrazit vituální prohlídku »
Kalendáře 2024
Více »
Doporučujeme

Zase po čase vernisáž obrazů a smaltů Antonína Gavlase

V úterý 3.10. v 19hod. Po čase Vernisáž obrazů a smaltů s názvem „Dotek vesmíru“,
ostravského výtvarníka Antonína Gavlase,
Světlo hledá autor všude – v duši, v prostoru, ve vesmíru. Obrazy jeho tajemných,
fantaskních krajin vždy nesou zvláštní symbolické, světelné poselství.
Antonín Gavlas ve své tvorbě rád kombinuje různé výtvarné techniky a je znám jako jeden z mála světových malířů, kteří pracují s pravou enkaustikou, pocházející ze starověkého Egypta.
(ne tou žehličkovou) Ukázky a přiblížení této techniky budou i součástí vernisáže.
Antonín Gavlas již v 90-tých letech založil pro mladé výtvarníky nadaci VOX HUMANA,
kde spolu se Zdeňkem Hajným a Karlem Funkem propagoval v umění „pozitivní proud“,
vlastně jakousi širší Cestu ke světlu, k duchovním hodnotám člověka.
Těšíme se na vás

Více »

Odběr novinek

Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat aktuální informace.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.