MUDr. Soňa Hájková

„Holistickému léčení přírodními a přirozenými prostředky se věnuji od roku 1990, pomáhám klientům nacházet hlubší smysl v žité přítomnosti, nemoci i životní krizi a také doprovázím umírající. Diagnostikuji intuitivním dotekem, vhledem a reflexologií. Práci s tělem kombinuji s intuitivní prací v psychoenergetické rovině, léčením podle Barbary Ann Brennan a průvodcovstvím v psychospiri­tuálním vývoji, případně i překotné krizi s cílem poznání sebe sama, usmíření se se svým životem a integrace celé bytosti. S klienty pracuji individuálně i ve skupině. Provozuji Centrum přírodní léčby, pořádám přednášky, semináře, terapeutické skupiny, léčebné pobyty, půsty, Školu přírodní léčby a školu Kalokagathia. Účastním se ekologických projektů a obřadů pro Zemi, podporuji společensky prospěšné a charitativní aktivity, cítím se být příslušníkem Kmene mnoha barev.“

Práce s tělem :

rehabilitace, energetická cvičení, tradiční sestavy, spontánní tělesné projevy
relaxační, dechová, meditační cvičení
reflexologie, aromaterapie, ajurvédské masáže, holistické masáže,
detoxikace, tradiční očistné techniky, vedení půstem, saunováním
poradna a výuka samoléčebných procedur
poradna přirozeného a biostravování
přírodní léčivé přípravky, byliny

Práce psychospirituální a energetická :

léčení emocionálního těla – prožitková práce
léčení mentálního těla
léčení odpuštěním
reiki
léčení vedením světla podle Barbary Ann Brennan
aquahealing
léčení pomocí krystalů
práce s platónskými tělesy
léčení pomocí modlitby a víry
zvědomování hlubokého smyslu přítomnosti
léčení pomocí konstelací
integrace celé bytosti a podpora při psychospirituální krizi
průvodcovství psychospirituálním vývojem

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.