Gabriela Filippi

Česká herečka, moderátorka, autorka Léčivého divadla, vytváří projekty, představení, semináře, meditace.

V roce 1984 ukončila Konzervatoř Brno – obor balet, na téže škole vystudovala obor hudebně dramatický. Na počátku 90. let studovala hudebně dramatický obor také na Konzervatoři v Praze. Momentálně v Galerii vede cyklus Lůno ženy.

*"Již od dívčích let se zabývám smyslem lidského bytí. Díky Radixově medicíně jsem pochopila a uvěřila, že mohu propoj.=
Česká herečka a moderátorka. V roce 1984 ukončila Konzervatoř Brno – obor balet, na téže škole vystudovala obor hudebně dramatický. Na počátku 90. let studovala hudebně dramatický obor také na Konzervatoři v Praze.

Momentálně v Galerii vede cyklus Lůno ženy.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.