1991 - Tak to nějak začalo

Vše asi opravdu začalo projektem multimediální syntézy „ Via ad lucem“ na vytvoření expozice výtvarného umění ve spojení s hudbou, synchronizovaným osvětlením, vůněmi a psychotronickými fenomény schváleným Nadací J. A. Komenského PANGEA, kde byl tehdy předseda nadační rady MUDr. Miroslav Holub a předsedou správní rady PhDr. Allan Gintel. Předběžně se předpokládalo umístění galerie v prostorách Strahovského kláštera řádu premonstrátů. V r. 1992 zahájila nadace jednání v této věci s vedením kláštera. Z důvodů značných finančních nároků (téměř 2mil. Kč) a omezené době trvání expozice (max 2–3 roky) by byl však tento projekt značně nerentabilní. Nadace od projektu v těchto prostotách upustila. Tak jsem se nakonec rozhodl vybudovat tuto galerii sám. S ohledem na myšlenku projektu a apelaci mnoha lidí, abych projekt uskutečnil. Galerie byla realizována nástavbou a rekonstrukcí rodinného domu a financována pomocí bankovních úvěrů a vlastních úspor.

Prostorové uspořádání galerie

Projekt zpracoval Ing. Arch. Karel Kučera podle námětů a přání Z.H. Původní architektonický návrh tvořil pyramidální nástavbu s prosklenou horní částí a věžová přístavba z jižní strany domu rovněž s prosklenou horní částí. V dolní části věže vedle vstupu je malá místnost původně k prodeji vstupenek, pohlednic, reprodukcí atd. Galerii tvoří tři místnosti propojené schodištěm a chodbami. Vstup je ve věžové části domu. Součástí galerie je rovněž společenská místnost se stolovým uspořádáním pro 30–40 osob s možností občerstvení. Probíhala všestranně náročná stavba, kterou se podařilo úspěšně dokončil jen díky pomoci lidí, jenž obětavě spolupracovali při realizaci galerie a jimž patří poděkování . Je to JUDr. Igor Hraše, Ing. Jan Benda, Ing. Prokop Beneš, Ing. Jan Herzán, Ing. arch. Karel Kučera a Emilie Krulíková.

Virtuální prohlídka
Zobrazit vituální prohlídku »
Kalendáře 2023
Více »
Doporučujeme

Sudý týden 22 od 30.5 do 3.6. bude zavřeno

Vážení návštěvníci,
moc se vám omlouvám, z důvodu nemoci bude
Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného

v úterý 30.5, 31.5, 1–3.6. 2023 ZAVŘENA
pořad 31.5 večer se konat bude!!!

Děkuji za pochopení
S úctou Ema Hajná

Více »

Změna datumu Pořadu Ady Innemana

POZOR ZMĚNA DATUMU pořadu ing. Ády Innemana
pořad dne 14.6. se přesouvá na
středu 31.května v 19h
Bohužel, 14.6 se žádný pořad nekoná
Srdečně zveme a samozřejmě bude milé,
když galerii zachováte přízeň a navštívíte galerii i po prázdninách
srdečně EH

Více »

Otevření galerie od února 2023

Vážení návštěvníci, přátelé
je mně líto, omlouvám se vám,
že z důvodu personálně-ekonomických
omezuji provoz
Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného

Prozatím bude otevřeno:
v sudé týdny
úterý až sobota
od 14 do 18 hod.

o prázdninách v červenci bude ZAVŘENO

vstupné: dospělí 145,– Kč, senioři a děti 90,– Kč,
zdarma ZP, ZTP, ZTP-P

tel: +420 736 609 641
ema-hajna@cestykesvetlu.cz
www.zdenekhajny.com

Děkuji za pochopení
S úctou Ema Hajná

Více »

Odběr novinek

Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat aktuální informace.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.