1991 - Tak to nějak začalo

Vše asi opravdu začalo projektem multimediální syntézy „ Via ad lucem“ na vytvoření expozice výtvarného umění ve spojení s hudbou, synchronizovaným osvětlením, vůněmi a psychotronickými fenomény schváleným Nadací J. A. Komenského PANGEA, kde byl tehdy předseda nadační rady MUDr. Miroslav Holub a předsedou správní rady PhDr. Allan Gintel. Předběžně se předpokládalo umístění galerie v prostorách Strahovského kláštera řádu premonstrátů. V r. 1992 zahájila nadace jednání v této věci s vedením kláštera. Z důvodů značných finančních nároků (téměř 2mil. Kč) a omezené době trvání expozice (max 2–3 roky) by byl však tento projekt značně nerentabilní. Nadace od projektu v těchto prostotách upustila. Tak jsem se nakonec rozhodl vybudovat tuto galerii sám. S ohledem na myšlenku projektu a apelaci mnoha lidí, abych projekt uskutečnil. Galerie byla realizována nástavbou a rekonstrukcí rodinného domu a financována pomocí bankovních úvěrů a vlastních úspor.

Prostorové uspořádání galerie

Projekt zpracoval Ing. Arch. Karel Kučera podle námětů a přání Z.H. Původní architektonický návrh tvořil pyramidální nástavbu s prosklenou horní částí a věžová přístavba z jižní strany domu rovněž s prosklenou horní částí. V dolní části věže vedle vstupu je malá místnost původně k prodeji vstupenek, pohlednic, reprodukcí atd. Galerii tvoří tři místnosti propojené schodištěm a chodbami. Vstup je ve věžové části domu. Součástí galerie je rovněž společenská místnost se stolovým uspořádáním pro 30–40 osob s možností občerstvení. Probíhala všestranně náročná stavba, kterou se podařilo úspěšně dokončil jen díky pomoci lidí, jenž obětavě spolupracovali při realizaci galerie a jimž patří poděkování . Je to JUDr. Igor Hraše, Ing. Jan Benda, Ing. Prokop Beneš, Ing. Jan Herzán, Ing. arch. Karel Kučera a Emilie Krulíková.

Virtuální prohlídka
Zobrazit vituální prohlídku »
Kalendáře 2024
Více »
Doporučujeme

1-5-2024 Mimořádně WORKSHOP Rev. Billa McDonalda

Nyní 4.5. již jen vzpomínáme na krásné setkání s jedinečnou bytostí
Rev. Billem McDonaldem, můžete také na
https://www.facebook.com/…d-735455761/

Jedinečný workshop
****1.května 2024 od 9:30 až 13:30hod****
****Reverenda Billa McDonalda****
Mystika. Duchovního učitele Kriiiya Yogy. Spisovatele a oceňovaného básníka
Válečného veterána z Vietnamu. Duchovního léčitele.
Sebeléčení ducha, mysli a těla. Kombinace yogové a hawaiské techniky.
Duchovní praxe a spolupráce s Bohem
v příbězích z reálného života.

Více »

Pořady na květen 2024

A je tu Květen se zajímavými pořady

Více »

Odběr novinek

Vyplňte svůj e-mail a my Vám budeme zasílat aktuální informace.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.