Literatura a autorské tisky

  • Funk K.: Drtikol a Hajný – Za mystériem tvorby. Cesty ke světlu. Nakladatelství Fontána, Olomouc, 2001
  • Zdeněk Hajný. Vydavatelství Onyx, Praha 2005
  • Zdeněk Hajný: 30 nejznámějších obrazů, Nakladatelství Jiří Šedivý, Brno, 2001
  • Eduard P. Martin, Zdeněk Hajný: O cestách ke světlu. Nakladatelství Bonaventura, Praha 2007 Na knižním veletrhu LIBRI 2007 na výstavišti v Olomouci předal ředitel Výstaviště Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc. v soutěži „KNIHA LIBRI 2007“ Čestné uznání Nakladatelství Bonaventura za knihu, bibliofilii „O CESTÁCH KE SVĚTLU“ s grafikou (suchá jehla) Zdeňka Hajného, básněmi Eduarda P. Martina a úvodní esejí Karla Funka. Nevšedně zpracovaná kniha, kterou „prorůstá“ vzácný kámen(polodrahokam – apofylit) byla vydána v limitovaném počtu 80 číslovaných výtisků. Kniha „O cestách ke světlu“ byla za účasti autorů slavnostně uvedena v Památníku národního písemnictví v sále Boženy Němcové ředitelem Vladimírem Benešem z nakladatelství Bonaventura s přednesem Hany Benešové a hudebním doprovodem Josefa Krčka.

Úryvek z knihy Eduarda P. Martina „O CESTÁCH KE SVĚTLU“ : Báseň o setkání.

Tolik různých setkání potkává člověk
Setkání s pomíjivými radostmi
Setkání s bolestí s radostí
Putuje ke svým setkáním po žhavé pleti stesku po žhavé pleti zoufalství
Po žhavé pleti marnosti
Anděl setkání se usmívá „Už chápeš tajemství setkání?
Už jsi dospěl k poznání? Už jsi se domiloval k poznání?
Jsou poznání ke kterým se dá jenom dospět
Jsou poznání ke kterým se dá jenom domilovat
Anděl setkání se usmívá: "Jsou setkání ke kterým se dá jenom dotrpět
Jsou setkání ke kterým se jenom domilovat
Už chápeš? Už jsi pochopil tajemství setkání?
Už jsi pochopil nejvyšší setkání kterým je setkání se světlem?
Čas se neměří vteřinami ani staletími čas se měří jenom setkáním
Setkáním se světlem
A čas setkání se světlem je časem vítězství“

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.