2007

Symboliku obrazů Z.H. používá významný vatikánský malíř Zsolt Lencsés k návrhu a realizaci stropní fresky neoklasicistického římskokatolického kostela Jána Nepomuckého z roku 1899 v Kosihách nad Ipľom na Slovensku. Obec leží na hranici Slovenska a Maďarska v Ipeĺské kotlině. První písemná zmínka obce je z r. 1326. Na pozvání římskokatolického církevního společenství v Kosihách nad Ipľom se Z.H. dne 18. 5.2013 zú­častnil oslav 620. výročí mučednické smrti patrona kostela sv. Jána Nepomuckého a 190. výročí narození banskobystrického a velkovaradínského biskupa Arnolda Ipolyiho, rodáka obce. Tento zvenku i zevnitř zrestaurovaný chrám požehnal při slavnostní děkovné svaté mše emeritní pomocný biskup Trnavské arcidiecéze Mons. Dominik Tóth.

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.