Program

Otevírací doba

pondělí: zavřeno
úterý až neděle: 14 – 19 hodin

VSTUPNÉ

Výstava obrazů Zdeňka Hajného, Labyrint světa a ráj srdce

120 Kč – dospělí
90 Kč – děti a senioři (ZP, ZTP, ZTP-P zdarma)

Večerní pořady v Křišťálové pyramidě

90 – 250 Kč

Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.