Publikace

Obrazy Z. Hajného byly a jsou často užívány jako ilustrace či přebaly knih.

Zdeněk Hajný

Autor: Eduard Škoda

Drobná knížka představuje malíře Zdeňka Hajného, který zaujal přední místo v druhé vlně českého malířského a grafického symbolismu a imaginativním proudu českého výtvarného umění.

Obrázky: 1


Cyklus astro-kalendářů

Autor: Jarmila Gričová

Vychází každým rokem.

Obrázky: 4


Kosmická paměť

Hledání smyslu kosmu a člověka
Autor: Miloslav Král, Zdeněk Hajný

Obrázky: 1


Přemůžeme autizmus?

Autor: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Ilustrace obrazy PhDr. Ing. Zdeňka Hajného – 14 barevných obrazů

Výběr obrazů Zdeňka Hajného umocňuje působení textu a podtrhuje jedinečný a komplexní způsob zpracování.

Obrázky: 1


Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.