Ze společnosti

Jsou mnohá nezapomenutelná setkání, která jsou uchována v paměti a jsou stejně významná jako ty zde. Záznam se buď nezachoval, nebo fotografie není dostatečně kvalitní a nebo se prostě jen nevešla kapacitně.

Jen několik foto úvodem

Foto s osobnostmi připravujeme

Obrázky: 11


Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.