Pohled zvenku

Pohled na Galerii

Pohled na Galerii v noci

Jeden z prvních pohledů na Galerii

Obrázky: 1


Pohled na galerii po dokončení měděné střechy v r. 2011

V r. 2011 se dokončila měděná střecha

Obrázky: 6


Galerie Cesty ke světlu

Zakouřilova 955/9
PRAHA 4

Pokladna tel.: 272 950 557
Email: galerie@cestykesvetlu.cz

Partneři


Veškerý obsah těchto stránek obrazy, foto, texty apod. je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.